Flirtak.pl Regulamin

Warunki korzystania z flirtak.pl

Aby przeglądać tę stronę oraz korzystać ze wszystkich jej możliwości zapoznaj się najpierw z regulaminem użytkownika flirtak.pl. Musisz spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki.

Akceptując regulamin flirtak.pl, automatycznie oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią.

Osoby poniżej 18-stego roku życia oraz starsze, które nie akceptują reguł flirtak.pl muszą niezwłocznie zakończyć rejestrację i opuścić stronę.

Portal Flirtak.pl należy do firmy Legacy Ventures OU, kod firmy 14004533, Narva mnt 5, Tallinn city, Harju county, 10117.

 1. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą stać się członkiem flirtak.pl i korzystać ze wszystkich dostępnych usług.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które wystąpiły lub mogą wystąpić na rzecz flirtak.pl i / lub innych użytkowników ze względu na dostarczenie błędnych danych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia własnego adresu e-mail, numer telefonu lub konta Facebook. W przeciwnym wypadku, użytkownikom jest zabronione korzystanie z usług tego portalu randkowego.
 4. Profile użytkowników tworzone są na podstawie dostarczonych danych. Po utworzeniu profilu, dostępny on jest dla innych użytkowników.
 5. Użytkownik może ograniczyć dostęp do swojego profilu za pomocą specjalnej opcji.
 6. Usługodawca flirtak.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do treści udostępnianych przez użytkowników dla innych użytkowników lub osób trzecich.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy nazwy swojego konta oraz hasło do logowania (dalej – dane do logowania).
 8. Użytkownik musi zadbać o poufność swoich danych do logowania i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli z jakiegoś powodu dane dostały się do osób trzecich, użytkownik musi niezwłocznie powiadomić flirtak.pl i natychmiast je zmienić, aby ktoś inny nie mógł z nich korzystać. Użytkownik odpowiedzialny jest również za jakiekolwiek działania osób trzecich, jeżeli zostały one wykonane przy użyciu jego danych do logowania. Cała odpowiedzialność spada na użytkownika, który nie zachował odpowiedniej ostrożności.
 9. flirtak.pl ma prawo usunąć użytkownika lub ograniczyć jego dostęp do witryny, bez wcześniejszego powiadomienia czy ostrzeżenia.
 10. Rejestrując się w flirtak.pl, podając przy tym swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na: zarządzanie, przechowywanie oraz używanie tych danych przez flirtak.pl do celów statystycznych, marketingowych oraz innych związanych z rozwojem użytkowników i dostarczaniem tego do osób trzecich.
 11. Poprzez rejestrację w flirtak.pl oraz akceptacje niniejszych Warunków użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich wiadomości promocyjnych, reklamowych lub innych informacji od flirtak.pl i / lub osób trzecich.
 12. Charakter wiadomości, reklamy lub innego rodzaju informacji może być przekazywany za pomocą różnych środków. Aby zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości trzeba wysłać pisemne oświadczenie do flirtak.pl.
 13. flirtak.pl (dalej portal randkowy, strona lub usługa) ma prawo, bez uprzedzenia zakończyć lub ograniczyć dostęp do usług klubu, jeśli użytkownik poprzez e-mail poinformuje, że nie chce otrzymywać informacji, zgodnie z zasadą z podpunktu 11.
 14. Wszystkie dane użytkownika oraz pozostałe informacje podawane podczas rejestracji, wykorzystywane w portalu randkowym będą przechowywane przez 3 lata od ostatniego dnia zalogowania do klubu.
 15. Portal randkowy bez wcześniejszego uprzedzenia ma prawo do całkowitej lub częściowej zmiany świadczonych usług, ma również możliwość do ograniczenia lub zakazu dostępu na stronę swoim użytkownikom.
 16. W przypadku ograniczenia dostępu do portalu lub rozwiązania umowy z przyczyn niezwiązanych z naruszeniem zasad ustanowionych w regulaminie, użytkownik ma prawo do pisemnego wniosku, aby odzyskać płatne usługi przedłużone o okres, w którym nie był dostępny cały pakiet możliwości strony lub jego świadczenia były ograniczone.
 17. O pracach prewencyjnych, które będą ograniczać dostęp do portalu, strona ma obowiązek powiadomić użytkowników tego samego dnia, w którym zostaną rozpoczęte. Przedłużenie płatnych usług może zostać uwzględnione na wniosek użytkownika, o okres, w którym zostały przeprowadzone działania profilaktyczne, i w którym zostały całkowicie ograniczone usługi.
 18. Użytkownicy, w każdej chwili mogą zrezygnować z uczestniczenia w portalu randkowym, usuwając swój profil. Jeśli dobrowolnie zrzekają się usług świadczonych przez stronę i jest to niezależnych od dostawcy, nie otrzymają zwrotu pieniędzy za opłacone już usługi.
 19. Portal randkowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich, które doprowadziły do jakichkolwiek szkód w wyniku korzystania ze strony.
 20. Informacje na temat użytkowaniów umieszczone na stronie nie stają się własnością portalu. Portal randkowy nie może zagwarantować ochrony danych osobowych, przed nieupoważnionym użyciem.
 21. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które powodują lub mogą powodować szkody na rzecz portalu, innych użytkowników lub osób trzecich.
 22. Jakakolwiek czynność zakazana przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo międzynarodowe niedozwolona jest w portalu łącznie z działaniami, które:
        21.1 propagują nienawiści rasową, etniczną lub kulturową dyskryminację;
        21.2 obrażają honor, godność oraz reputację każdej osoby;
        21.3 mogą naruszać jakiekolwiek prawa do zachowania prywatności;
        21.4 mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia;
        21.5 naruszają prawa autorskie i praw pokrewne;
 23. Wzbroniona jest dystrybucja oraz promocja pornografii, reklamowanie usług seksualnych i umieszczanie reklam, które są rozbieżne z ideą strony.
 24. Użytkownik zobowiązuje się ponieść konsekwencje za wszystkie wyrządzone szkody w portalu, innym użytkownikom lub osobom trzecim, które powstały w wyniku korzystania z usług strony.
 25. Jeżeli Użytkownik nie dostosuje się do obowiązujących zasad i będzie prowadził niedozwoloną działalność, jego rejestracja zostanie natychmiast usunięta, a informacje zamieszczone na stronie posłużą jako dowód i mogą zostać przekazywane do organów ścigania oraz innych odpowiednich instytucji.
 26. Każda osoba, która zauważy nielegalne lub bezprawne działania w flirtak.pl, musi niezwłocznie powiadomić administartora strony.
 27. Osoby biorą pełną odpowiedzialność za nielegalną działalność oraz dostarczanie błędnych informacji w portalu randkowym.
 28. Zabronione jest publiczne obnażanie się oraz działania pornograficzne, które mogą być obraźliwe, wulgarne i prowokujące w stosunku do innych użytkowników. Tego typu materiały powinny być ukryte przy użyciu odpowiedniej opcji „Tylko dla mnie” w "Kto może zobaczyć”. W przeciwnym razie zostaną zablokowane przez administratora bez wcześniejszego powiadomienia.
 29. Obsługę techniczną związaną z SMS VIP, sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.
 30. W celu skorzystania z Serwisu VIP (aktywacji Serwisu) użytkownik powinien wysłać na wskazany poniżej numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej treści.

  30.1 Klient ma możliwość zamówienia subskrypcji poprzez wysłanie poniższego SMSa na numer 60698:
  START VIP i wprowadzając kod, który będzie wskazany obok.
  30.2 Cena za otrzymanego SMSa (brutto): 7,38zł.
  30.3 Częstotliwość otrzymywania SMS (pierwszy płatny SMS z treścią Użytkownik otrzymuje zaraz po rejestracji w danym Serwisie): 1 x tygodniowo, we czwartek (ok. godz. 15:00).
  30.4 Przy aktywacji Serwisu należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy START a NAZWĄ SERWISU, przykładowo START VIP.
  30.5 Od momentu zamówienia Serwisu, użytkownik będzie otrzymywał zamówioną treść w dniu i godzinie wynikających z powyżej podanej informacji, bądź z opisów danego Serwisu, aż do czasu dezaktywacji Serwisu.
  30.6 Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS na ten sam numer specjalny 60698, o treści: STOP VIP
 31. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego i dezaktywującego serwis jest równa opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej danego operatora i jest zgodna z cennikiem oferty, z której korzysta użytkownik (w sieci PLUS oraz PLAY wysłanie SMSa z aktywacją i dezaktywacją jest bezpłatne).
 32. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany serwis.
 33. Opłata za pobranie treści dokonywana jest przez użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego.
 34. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).
 35. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem: Pomoc
POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Flirtak.pl Legacy Ventures OU, kod firmy 14004533, Narva mnt 5, Tallinn city, Harju county, 10117.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 2
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymać nowe hasło

Puk puk! Kto tam? "Cookies"! Poprzez kontynuowanie przeglądania witryny, wyrażasz zgodę na nasze wykorzystania 'cookies'.
Zgadzam się